Header Header2
About

Over SO 2013

Selection Of dutch photography is een nieuwe fotografiewedstrijd die gaat over jouw visuele identiteit! De wedstrijd is een initiatief van PANL.

Ontwikkelingen in de fotografie maken het mogelijk om op ongekende manieren talent te ontplooien. Na grondige analyses door PANL onder beeldmakers en opdrachtgevers, blijkt dat fotografen steeds vaker worden geselecteerd om hun persoonlijke visie, stijl en interpretatie. PANL speelt in op deze ontwikkelingen met een nieuwe wedstrijd.

Fotografiewedstrijd - SO 2013 nodigt je uit om in een selectie van 5 tot 12 foto’s een beeld te geven van wie jij bent en waar je voor staat. De wedstrijd heeft geen categorieën en er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen in opdracht vervaardigde foto’ en vrij werk. Je inzending kan een mix zijn van vrij werk en commerciële opdrachten, series en losse foto’s. De fotograaf bepaalt zelf hoe hij zich presenteert - waar het om gaat is dat de inzending van een eigentijdse beeldopvatting getuigt.

Jaarboek
Uit alle inzendingen nomineert de jury 40 fotografen. Al het genomineerde werk wordt gepubliceerd in het SO jaarboek, met een spread voor elke genomineerde fotograaf. Het boek representeert daarmee de tijdgeest van het afgelopen jaar. Het boek wordt in een oplage van 1500 exemplaren verspreid over alle opdrachtgevers en inkopers in Nederland. Uit de genomineerden kiest de jury 3 winnaars die meer ruimte krijgen in het boek.

Expositie
De beelden van de 3 winnaars worden in het najaar geëxposeerd tijdens een aparte tentoonstelling.

Jury
De jury bestaat uit 15 experts uit verschillende relevante disciplines, zoals tijdschriften, galeries, mode, reclame en musea. In de voorronde maken zij online de eerste selectie, waarbij zij letten op ‘stopping power’, elk beeld moet voor zichzelf spreken.

In de tweede ronde nomineert een vijfkoppige kern jury 40 fotografen. Uit deze genomineerden kiest de jury 3 winnaars.

Deelname
SO 2013 staat open voor alle professionele (in opdracht werkende) fotografen en (einde jaars) studenten fotografie. Voor PANL leden is deelname gratis. Niet-leden betalen 100 euro.

Funding
SO 2013 wordt gefinancierd middels sponsoring en uit een eigen bijdrage van de genomineerde fotografen. Van de geselecteerden wordt als tegemoetkoming in de productiekosten van boek en expositie een bijdrage van 250 euro gevraagd. Fair deal gezien de enorme exposure die er voor terugkomt.

Steun SO 2013
Wil je met je bedrijf SO 2013 steunen? Er zijn diverse mogelijkheden van sponsoring.
Neem voor meer informatie contact op met PANL. Info@panl.nl of 020-7884489

Lid worden van PANL?
Speciale aanbieding in combinatie met deelname aan SO2013

Als je nu lid wordt van PANL betaal je tot 1 januari 2014:
-     Seniorleden € 225,- excl. 21% BTW.
-     Juniorleden € 112,50 excl. 21% BTW.
-     Studentenleden € 56,25 per jaar excl. 21% BTW.

Deelname aan SO2013 is dan gratis.

PANL is een beroepsvereniging en kan jou op diverse manieren ondersteunen.
Creatieve ondersteuning:
-    Portfolio plaatsen op website PANL
-    Portfolio-viewings
-    Inspiratie talks
-    PANL Podium
-    SO 2013
-    Workshops

Juridische ondersteuning:
-    Lid van de juridische dienst van de FotografenFederatie

Zakelijke ondersteuning en kortingen:
-    FF-perskaart
-    Automatisch lid van de FotografenFederatie
-    Workshops en lezingen over ondernemersvaardigheden
-    Collectieve Verzekeringen    
-    Incasseren vorderingen bij Graydon

 

 

 

Wedstrijdvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1 De wedstrijd staat open voor alle professionele fotografen in de toegepaste fotografie en (eindejaars) fotografiestudenten.

1.2 Voordat je kan meedoen met de wedstrijd moet je je registreren op de SO 2013 website en een login code aanvragen.

1.3 Inzenden gaat digitaal na inloggen op de SO2013 website.

1.4 Je kan één inzending insturen.

1.5 PANL leden kunnen gratis hun inzending uploaden. Indien een PANL lid genomineerd is, wordt het genomineerde werk gepubliceerd in het SO jaarboek. Hiervoor betaalt een PANL lid 250,00 euro.

1.6 Fotografen die geen lid zijn van PANL betalen 100,00 euro om hun werk te kunnen uploaden. Indien dit werk genomineerd wordt, wordt het genomineerde werk gepubliceerd in het SO jaarboek. Hiervoor betaalt de fotograaf 250,00 euro.

1.7 Betaling van de inzending gaat via de SO2013 website.

1.8 Betaling van de publicatie in het SO jaarboek, gaat op basis van factuur. Het bedrag dient binnen 14 dagen na bekendmaking van de nominaties betaald te worden.

1.9 Je inzending wordt geaccepteerd nadat je met de voorwaarden akkoord bent gegaan en voor de inzending hebt betaald.

1.10 Alle 40 genomineerde fotografen (zowel leden van PANL als niet-leden) verplichten zich bij het accepteren van deze voorwaarden tot het betalen van 250,00 euro voor hun plaatsing in het SO 2013 jaarboek.

1.11 Alle beelden van de 3 winnaars (winnende beelden) kunnen deel uitmaken van de SO 2013 expositie. Hiervoor zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

1.12 Alle hierboven genoemde gedragen zijn exclusief 21% BTW.

1.13 SO 2013 is een initiatief van Vereniging PANL. Bij acceptatie van de SO 2013 voorwaarden, worden die voorwaarden automatisch ook verleend aan de Vereniging PANL.

1.14 De inzenders verlenen door bevestiging van hun inzendingen bij het uploaden, de SO 2013 toestemming om het werk waar dan ook en op welke wijze dan ook te exposeren, openbaar te maken en/of te reproduceren, zolang dat naar de mening van organisatoren van SO 2013 in het belang kan zijn voor de promotie van de SO wedstrijd, de tentoonstelling, het bijbehorende boek en de publiciteit er omheen.

1.15 Inzenders vrijwaren SO 2013 voor alle aanspraken door derden met betrekking tot het gebruik en de publicatie van de door hen ingezonden foto’s.

1.16 Indien je beelden door de jury tot de eindexpositie zijn toegelaten, kunnen deze door PANL waar dan ook ter wereld geëxposeerd worden.

1.17 Inzenders worden geacht zelf het volledige auteursrecht over het ingezonden werk te bezitten.

Voorwaarden inzending
2.1 De inzender is vrij om te bepalen welke foto(‘s) hij/zij uploadt.

2.2 Het werk moet gemaakt zijn tussen 1 januari 2012 en 1 mei 2013.

2.3 Het gaat hierbij om opzichzelfstaande foto’s, zonder de context waarin ze zijn gebruikt. Dus niet de complete advertentie of de oorspronkelijke publicatie.

2.4 De inzending bestaat minimaal uit 5 beelden en maximaal uit 12 beelden.

2.5 De inzending mag een combinatie zijn van commercieel werk en vrij werk.

2.6 Het formaat van de foto’s moet zijn: sRGB profiel, JPEG, maximaal 2048 pixels breed of maximaal 1536 pixels hoog.

2.7 Bij de inzending kan een toelichting worden gegeven van maximaal 400 woorden.

2.8 Bij iedere foto kan je credits vermelden zoals opdrachtgever, art-director etc.

2.9 Inzenders worden geacht zelf het volledige auteursrecht over het ingezonden werk of onderdelen hiervan te bezitten.

2.10 Inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen kunnen worden geweigerd.

2.11 Inzendingen moeten voor d.d. 26 mei 2013 ge-upload zijn.

2.12 SO 2013 heeft voor het juryweekend een hogere kwaliteit nodig van het werk dat door is naar de 2de ronde. Dit moet voor 13 juni bij PANL aanwezig zijn. Formaat: jpeg 300 dpi langste zijde 30cm.
 

Het juryproces
3.1 In de voorronde zal de jury bestaan uit 15 experts uit verschillende relevante disciplines, zoals tijdschriften, galeries, mode, reclame en musea.

3.2 Zij maken online de eerste selectie waarbij zij letten op ‘stopping power’. Elk beeld moet voor zichzelf spreken.

3.3 Een vijfkoppige kern jury komt in juni bijeen om het jureren af te ronden.

3.4 De jury mag in deze fase de toelichtingen bij de inzendingen opvragen.

3.5 De jury mag geen veranderingen aanbrengen in de inzending. Niet editen.

3.6 De jury tracht 40 fotografen te nomineren.

3.7 De jury gaat een nummer 1, 2 en 3 winnaar benoemen.

Planning van SO:
- Uploaden van 13 to 26 mei
- Eerste juryronde van 30 mei tot 9 juni
- Tweede juryronde 15 en 16 juni
- Uitslag selectie en prijsuitreiking 27 juni
- Opening expositie en lancering SO 2013 boek is 25 september

SO 2013, Selection Of dutch photography is powered by PANL